INFORMACJA O LICYTACJI

BPS Nieruchomości Sp. z o.o. informuje o sprzedaży w drodze licytacji ofert samochodów będących własnością spółki tj.:

● Skoda Roomster (nr rejestracyjny: WY4312G) - minimalna cena sprzedaży pojazdu określona przez rzeczoznawcę wynosi: 19 800 zł brutto (16 097,56 cena netto).

● Skoda Roomster (nr rejestracyjny: WY4006G) - minimalna cena sprzedaży pojazdu określona przez rzeczoznawcę wynosi: 18 300 zł brutto (14 878,05 cena netto).

Oferty należy składać wyłącznie drogą mailową na adres nieruchomosci@bankbps.pl do dnia 23.06.2017 r. do godz. 16:30. Jednocześnie informujemy, że Spółka nie będzie rozpatrywała ofert kupna poniżej ceny minimalnej.

Informuję, iż każdy oferent otrzyma w dniu 27.06.2017 do godz. 16:00 informację zwrotną potwierdzającą wpłynięcie oferty.

Złożone oferty w dniu 23.06.2017 r. rozpatrzy Komisja do spraw ustalania cen składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży oraz poinformuje o wynikach oferenta który złożył najwyższą cenę.

Dodatkowe informacji w sprawie wyceny rzeczoznawcy oraz stanu technicznego ww. pojazdów udziela Pan Mariusz Stromecki: e-mail: mariusz.stromecki@bankbps.pl, tel.: 22 53 95 278, tel. kom. 721 212 406.