REALIZACJA PROCESÓW INWESTYCYJNO-BUDOWLANYCH

W ramach realizacji procesów inwestycyjnych Spółka BPS Nieruchomości oferuje: 

1. Przygotowanie dokumentacji budowlanej, w tym branżowych projektów wykonawczych.

2. Kontrolę stanu zaawansowania prac w poszczególnych etapach budowlanych.

3. Wykonawstwo prac budowlanych zgodnie z dokumentacją.

AKTUALNOŚCI