INSPEKCJE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z PROCESEM KREDYTOWANIA INWESTYCJI

Inspekcje budowlane przeprowadzane są na potrzeby Banku BPS S.A. oraz Zrzeszonych Banków Spółdzielczych, które udzielają kredytów na realizację inwestycji.