Skip to main content
 • Dla akcjonariuszy
 • Dla akcjonariuszy

  Dla akcjonariuszy

  Struktura akcjonariatu

  173 945 akcji Spółki BPS Nieruchomości S. A. (100% kapitału zakładowego) - Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

  Komunikacja z akcjonariuszami

  Aktualnie nie ma żadnych komunikatów

  Znajdziesz nas też tutaj

  BPS Nieruchomości SA ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, NIP 5272797771, REGON 366626180, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000664772, Kapitał zakładowy i wpłacony 173 945,00 zł