Skip to main content
  • O Nas
  • Organy BPS Nieruchomości

Organy BPS Nieruchomości

Zarząd

Wojciech Wilomski - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Łukasz Makolągwa - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Łukasz Jamiński - Członek Rady Nadzorczej
Aneta Górecka - Członek Rady Nadzorczej 

Znajdziesz nas też tutaj

BPS Nieruchomości SA ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, NIP 5272797771, REGON 366626180, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000664772, Kapitał zakładowy i wpłacony 173 945,00 zł