Organy BPS Nieruchomości

Rada Nadzorcza

Joanna Rafalska - Przewodnicząca RN
Tomasz Lis - Członek RN
Michał Szunert - Członek RN

Zarząd

Monika Królikowska - Prezes Zarządu 

Joanna Ciarczyńska - Prokurent

AKTUALNOŚCI