Organy BPS Nieruchomości

 
Zarząd

Mateusz Ogłodziński - Prezes Zarządu
Monika Królikowska - Wiceprezes Zarządu