Skip to main content
  • O Nas

O Nas

BPS Nieruchomości S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000664772, z kapitałem zakładowym 173.945,00 zł,
NIP 5272797771, REGON 366626180.

Spółka świadczy usługi w zakresie kontroli realizacji przedsięwzięć deweloperskich.
Znajdziesz nas też tutaj

BPS Nieruchomości SA ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, NIP 5272797771, REGON 366626180, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000664772, Kapitał zakładowy i wpłacony 173 945,00 zł