O Nas

BPS Nieruchomości jest spółką kapitałową wchodzącą w skład grupy kapitałowej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000392356, z kapitałem zakładowym 16 712 200 zł,
NIP 527-266-02-85, REGON 143424433.

Spółka świadczy usługi w następujących obszarach:
1. Wynajem nieruchomości;
2. Kontrola realizacji przedsięwzięć deweloperskich, weryfikacji dokumentacji, wykonania robót remontowo-budowalnych;
3.  Wynajem samochodów;
4.  Realizacja procesów inwestycyjno-budowlanych;
5.  Sprzedaży wyposażenia meblowego;
6.  Usługi niszczenia dokumentów.

AKTUALNOŚCI