INSPEKCJE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z PROCESEM KREDYTOWANIA INWESTYCJI

Inspekcje budowlane przeprowadzane są na potrzeby Banku BPS S.A. oraz Zrzeszonych Banków Spółdzielczych, które udzielają kredytów na realizację inwestycji.

  • Wycena i zakres inspekcji budowlanych na potrzeby procesu kredytowego
  • Dokumenty niezbędne do sporządzenia raportu kontroli dokumentacji do realizacji inwestycji pod kredyt inwestycyjny