Skip to main content
  • O Nas
  • BPS Nieruchomości

BPS Nieruchomości

BPS Nieruchomości S.A. ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa

NIP 5272797771
REGON 366626180
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000664772
Kapitał zakładowy i wpłacony 173 945,00 zł

Znajdziesz nas też tutaj

BPS Nieruchomości SA ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, NIP 5272797771, REGON 366626180, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000664772, Kapitał zakładowy i wpłacony 173 945,00 zł