BPS Nieruchomości

BPS Nieruchomości SA ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa

NIP 366626180
REGON 5272797771
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000664772
Kapitał zakładowy i wpłacony 173 945,00 zł