BPS Nieruchomości

BPS Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa

NIP 527 26 60 285
REGON 143424433
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000392356
Kapitał zakładowy i wpłacony 200.000,00 zł