Skip to main content

Aktualności

06-12-2021

Informacje o spółce

W dniu 20.11.2021 r. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. nastąpiło przejęcie spółki BPS Nieruchomości Sp. z o.o. poprzez przeniesienie na spółkę UP Nieruchomości SA całego majątku spółki w drodz...
08-12-2020

Plan połączenia Spółek

Plan połączenia Spółek
Znajdziesz nas też tutaj

BPS Nieruchomości SA ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, NIP 5272797771, REGON 366626180, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000664772, Kapitał zakładowy i wpłacony 173 945,00 zł